12 detsember 2008

Internetikasutajaid 806 000

69% ehk 806 000 Eesti 6-74-aastastest elanikest kasutab internetti.

Viimase paari aasta jooksul on interneti kasutajaskonna kasv aeglustunud. Võrreldes eelmise aasta sügisega on internetikasutajad vaid 11 000 inimese võrra rohkem. Samas muutub interneti kasutamine intensiivsemaks - 52% 6-74-aastastest eestimaalastest kasutab internetti vähemalt viiel päeval nädalas ning aastaga on nende hulk pea 34 000 võrra kasvanud.Kodus on arvuti ligikaudu 342 000 perel. Nende hulk on aastaga suurenenud 20 000 võrra. Siiski ei täitu enam kõigi perede unistused ja pea igal kolmandal perel jäi soovitud arvuti viimase aasta jooksul ostmata.
Valdav osa internetikasutajatest kasutab internetti kodus. Koduarvuti on internetiga ühendanud 316 000 Eesti peret.

Andmete aluseks on TNS Emori e-seire uuring, mis viidi läbi perioodil september-november 2008 ja mille käigus küsitleti 1893 elanikku vanuses 6-74 aastat.