12 jaanuar 2009

Eesti meediareklaamiturg jäi väikesesse miinusesse

Eesti meediareklaamituru käive ulatus 2008. aastal 1,739 miljardi kroonini. Kui kolme esimese kvartali jooksul suutis turg ligilähedaselt eelmise aasta sama aja taset hoida, siis neljandaks kvartaliks avaldas ülemaailmne majanduslangus juba drastilist mõju ka Eesti meediareklaamiturule.

Nii suutis I kvartal ka ilma 2007. aasta I kvartalit suuresti reklaamirahaga täitnud valimisreklaamita enam-vähem sama mahuni jõuda, II ja III kvartal olid mõlemad kõigi aegade parimate näitajatega, vaid IV kvartali osas ei õnnestunud traditsioonilist eesmärki täita ning aasta suurima meediareklaamikäibega kvartal olla.IV kvartali käive 452,5 miljonit krooni oli võrreldes 2007. aasta IV kvartali 525,7 miljoni krooniga ligi 14% väiksem. Aasta kogumuutus siiski nii suureks ei kujunenud, langus piirdus vaid -3%-ga.

Koguturul toimunud langusega samas rütmis liikusid ka suured traditsioonilised meediad. Telereklaamiturg langes minimaalsed -2%, kuid printmeedia langust tähistasid juba kahekohalised numbrid, vastavalt -13% ajalehtede ja -10% ajakirjade osas. Langeval turul oli ka kasvajaid: raadio kasvas 10%, välimeedia 12% ning kõige rohkem ehk 26% - internet -, mille kasvutempod on varasematega võrreldes küll oluliselt langenud, kuid mis siiski on jäänud meediaturu kõige kiiremini kasvavaks meediakanaliks.

Meediareklaamituru languse taga on suures osas kahe suure valdkonna - kinnisvara ja töökuulutuste - reklaamimahtude suur ärakukkumine. Kinnisvarareklaam, mis oli eelmisel aastal tõusnud koguni 94% (võrreldes 2006. aasta mahuga), langes 2008. aastal ca 40%. Samas suurusjärgus kahanes ka meediareklaami käive töökuulutuste, eriti aga töötajatele ja töölistele suunatud töökuulutuste osas. Lisaks muidugi 2007. aasta bilanssi kuuluv ca 67 miljonini ulatuv valimisreklaamikäive, mida 2008. aasta majanduse jahtumise ning aasta lõpul kohale jõudnud majanduslanguse tingimustes ei olnud võimalik millegagi kompenseerida.

10 enim reklaamitud tooteharu Eestis 2008. aastal

1. AUTOD
2. MOBIILSIDE
3. JAEKAUBANDUS
4. FINANTSASUTUSED, TEENUSED
5. KONTSERDID, FESTIVALID
6. RAVIMID
7. ALKOHOOLSED JOOGID
8. MÖÖBEL
9. KINNISVARA
10. TÖÖPAKKUMISED

Möödunud aasta suurim reklaamija oli Procter & Gamble, reklaamimahtudelt järgnesid EMT, Tele2 Eesti, Rimi Baltic, L'Oreal, A-Selver, Coca-Cola, Elisa Eesti, Elion Ettevõtted ja Info-Auto. Seega moodustavad esikümne enamjaolt telekommunikatsiooni- ning kaubandusettevõtted.

Erinevalt Eestist näitasid ülejäänud Balti riigid endiselt väikest kasvu - Läti koguturu mahuks kujunes 138,2 miljonit eurot ja kasvuks võrreldes 2007. aastaga +3%, Leedu vastavad näitajad olid 157 miljonit eurot ning +9%. Balti meediareklaamiturg oli 2008. aastal seega 406,3 miljonit eurot, kasvuprotsendiks aga +4%. Sarnaseid väikseid kasvutendentse näitasid ka lähiriigid Skandinaaviast - Soome (+1,7%), Taani (+2,6%) ja Rootsi (+0,9%).

Allikas: TNS Emor