12 november 2010

Eesti meediaturu langus on peatunud


TNS Emori reklaamipanuste monitooringu AdEx andmetel oli meediareklaamituru käive käesoleva aasta kolmandas kvartalis ligi 217 miljonit krooni, mis on samal tasemel kui eelmise aasta sama ajaperioodi vastav näitaja. Seega peaks „masu“ ka meediareklaamiturul olema lõpule jõudnud ning 2008. aasta IV kvartalist alguse saanud langus peatunud.

Kui esimese meediatüübina alustas juba teises kvartalis tõusu internet, siis nüüd on kasvuteed alustanud ka telereklaam ja välimeedia, mis kolmandas kvartalis tõusid vastavalt 12% ja 14%. Suurim tõusja on 15% kasvu näidanud internetireklaamiturg.

Kui ka raadioreklaami osas on käibed praktiliselt stabiliseerunud (-1%), siis printmeedia on endiselt languses - võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga on kõige suurema kukkumise läbi teinud ajalehed (-17%), ajakirjade langus on aga mõnevõrra pidurdumas (-8%).


Meediaturul jätkub ka meediatüüpide osakaalude ümberjaotus – kolmandas kvartalis on ajalehtede osakaal võrreldes aastataguse ajaga langenud 35%-lt 29%-le, telereklaami osakaal on aga tõusnud toonaselt 25%-lt 28%-le. Üheksa kuu kokkuvõttes on aga telereklaam juba ajalehtedest möödunud (31% vs 29%). Märkimist väärib ka interneti kolmanda kvartali 16%-ne turuosa kogu „meediapirukast“, mis on selle meediatüübi kõigi aegade suurim näitaja.

2010. aasta esimese üheksa kuu suurimate reklaamijate esikolmik on telekommunikatsioonifirmade päralt, kui kaks esimest on sarnaselt 2009. aasta 9 kuuga EMT ja Tele2 Eesti, siis kolmandaks on tõusnud Elisa Eesti. Esiviisiku lõpetavad aastatetagune traditsiooniline esireklaamija, kuid paaril viimasel aastal kohalikest suurreklaamijatest tagapool paiknev kontsern Procter&Gamble, ja SMS-laenude pakkuja Placet Group.

10 suurimat meediareklaamijat Eestis 2010. aasta esimese 9 kuu jooksul  

EMT
TELE2 EESTI
ELISA EESTI
PROCTER&GAMBLE
PLACET GROUP
TALLINK GRUPP
RIMI BALTIC
A-SELVER
UNILEVER
DANONE
Allikas: TNS Emori reklaamikulutuste monitooring Adex

Enam reklaamitud tootevaldkondade eesotsas on jätkuvalt kindlalt mobiilside ja jaekaubandus, mõnevõrra aktiivsemad on käibe poolest olnud ka finantsasutused ja -teenused. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on tootevaldkondade esikümnesse tõusnud reisijate vedu, TOP10st ei leia enam aga mööbli tootegruppi.

10 enam reklaamitud tooteharu Eestis 2010. aasta esimese 9 kuu jooksul   
MOBIILSIDE
JAEKAUBANDUS
FINANTSASUTUSED, TEENUSED
KONTSERDID, FESTIVALID
RAVIMID
INTERNET
AUTOD
EHITUSMATERJALID
SPORTIMINE, LÕÕGASTUS
REISIJATE VEDU
 Allikas: TNS Emori reklaamikulutuste monitooring Adex

Meediatüüpide reklaamimahud ja kasvutempo 2010. a III kvartalis  

Mln  krKasvutempo
vs 2009 Q3
Ajalehed62,8-16,9%
Ajakirjad11,9-7,6%
Televisioon60,712,1%
Raadio25,4-0,6%
Välireklaam22,613,8%
Internet34,115,3%
Kokku217,50,0%
Allikas: TNS Emori reklaamikulutuste monitooring Adex

Turujaotus 2010. a III kvartalis

Mln krOsakaal
Ajalehed   62,828,9%
Ajakirjad   11,95,5%
Televisioon   60,727,9%
Raadio   25,411,7%
Välireklaam   22,610,4%
Internet   34,115,7%
Kokku217,5100,0%
Allikas: TNS Emori reklaamikulutuste monitooring Adex 

 Antud ülevaade põhineb igapäevasel TNS Emori Adexi reklaamikulutuste monitooringul, mille trükimeediat ja televisiooni puudutavad andmed fikseeritakse ja kodeeritakse erialaspetsialistide poolt. Kokku kaardistatakse 44 ajalehte, 48 ajakirja ja 12 telekanalit. Muid meediaid kirjeldavad andmed pärinevad meediaomanikelt saadud ilmunud reklaami täpsusega “deklaratsioonide” põhjal. Kogu andmestik kogutakse hinnakirjahindadele tuginevalt, antud tulemuste analüüsi puhul on meediatüüpide lõikes arvutatud eeldatavad tegelikud hinnad, et anda täpsem hinnang turu suurusele ja trendidele.

TNS Emor on igapäevaselt kaardistanud Eesti meediareklaamiturgu aastast 1994.