28 detsember 2010

Jaanuarikuus jõustub meediateenuste seadus

Meediateenuste seadus hakkab asendama senist ringhäälinguseadust. Meediateenuste seaduses kajastub suur osa senise ringhäälinguseaduse põhimõtteid, lisaks muudab uus seadus lihtsamaks ja paindlikumaks kodumaiste tele- ja raadioringhäälingulubade süsteemi, uuendatakse alaealiste kaitse reegleid ja esmakordselt reguleeritakse tootepaigutusega seonduv.

Seadus viib Eesti audiovisuaalmeedia valdkonna regulatsiooni vastavusse Euroopa Liidu õigusaktidega.

Seaduse kohta pikemalt: www.kul.ee/index.php?news=6257