22 märts 2011

Ravimiamet teeb ravimireklaami järelevalvet ka sotsiaalmeedias

Ravimiamet juhib tähelepanu, et ka sotsiaalmeedias üldsusele ravimireklaami avalikustamisel tuleb järgida reklaami- ja ravimiseaduses sätestatud nõudeid.Üldsusele ravimi reklaamimisel sotsiaalmeedias peab reklaam vastama reklaami põhinõuetele (Reklaamiseaduse II ptk), ravimireklaami üldnõuetele (Ravimiseaduse § 83) ja üldsusele suunatud ravimireklaami nõuetele (Ravimiseaduse § 84).

Seega üldsusele ravimite reklaamimisel peab eelkõige olema selgelt eristatav reklaami tellija, toimeaine nimetus peab olema märgitud ravimi nime vahetus läheduses selle igakordsel mainimisel, reklaamist peab olema aru saada, et reklaamitakse ravimit ning reklaam peab olema ajakohane, arusaadav, üheselt mõistetav, tagama ravimi eristatavuse teistest ravimitest ning sisaldama piisavalt teavet ravimi õigel viisil ja ohutuks tarvitamiseks. Reklaamis avalikustatud teave peab olema kooskõlas ravimi omaduste kokkuvõttega ja lisaks peab reklaam sisaldama hoiatusteksti "Tähelepanu! Tegemist on ravimiga....".

Ravimiamet on juba teinud ettekirjutuse suhtluskeskkonnas Facebook avalikustatud nõuetele mittevastava ravimireklaami keelustamiseks ning jätkab erinevates veebikeskkondades järelevalve teostamist.