20 märts 2012

Eesti meediareklaamiturg kasvas ligi 9%

Eesti meediareklaamituru käive ulatus 2011. aastal 72,24 miljoni euroni. Aasta kui terviku käibekasvuks tuli 9,4%. 2011. aasta IV kvartali käive (20,5 miljonit eurot) kasvas võrreldes 2010. aasta IV kvartali käibega (19,5 miljonit eurot) ca 5% võrra.

Käibekasv ilmestas kogu aastat ning esimese kvartali suurele 17% tõusule järgnesid veidi madalama kasvutempoga II ja III kvartal vastavalt ca 9% ja 8% kasvuga.


Meediatüüpidest olid aasta kokkuvõttes suuremas kasvutrendis internet ja välireklaam (vastavalt 16% ja 15%), ka ajakirjad, raadio ja telereklaam kasvatasid käivet turu keskmisest kasvutempost veidi suuremas mahus. Kõige väiksemat kasvu oli möödunud aastal märgata printmeedias, kus ajalehtede käibe kasv oli ca 4%

Üldistavalt võib öelda, et meediareklaamituru kategooriatest ca 2/3 näitasid tõusu, kokku ca 11 miljoni euro ulatuses, ülejäänud ca 1/3 aga langetasid oma käibeid kokku ca 4,5 miljoni euro ulatuses. TOP10-sse kuuluvatest kategooriatest kasvas käive kõige enam telekommunikatsiooni (140%), autode (67%), ehitusmaterjalide (20%) ja alkohoolsete jookide (18%) osas; käivet langetasid aga mobiilside (-20%), finantsasutused ja teenused (-13%) ja ravimid (-4%).10 enim reklaamitud tooteharu Eestis 2011. aastal
(sulgudes on toodud vastava tooteharu positsioon 2010. aastal)
1 (2) JAEKAUBANDUS
2 (6) AUTOD
3 (1) MOBIILSIDE
4 (3) FINANTSASUTUSED, TEENUSED
5 (4) KONTSERDID, FESTIVALID
6 (8) EHITUSMATERJALID
7 (5) RAVIMID
8 (12) ALKOHOOLSED JOOGID
9 (23) TELEKOMMUNIKATSIOON
10 (11) REISIJATE VEDU
Allikas: TNS Emori reklaamikulutuste uuring Adex
  

10 suurimat meediareklaamijat Eestis 2011. aastal
(sulgudes on toodud vastava reklaamija positsioon 2010. aastal)
1 (4) ELISA EESTI
2 (2) TELE2 EESTI
3 (3) PROCTER&GAMBLE
4 (1) EMT
5 (8) RIMI BALTIC
6 (9) SELVER
7 (15) SWEDBANK
8 (7) TALLINK GRUPP
9 (13) SAKU ÕLLETEHAS
10 (21) INFO-AUTO

Allikas: TNS Emori reklaamikulutuste uuring Adex


Eesti meediareklaamiturg 2011. aastal
Käive
(mln eurodes)
Meediareklaamituru
jaotus
Muutuste protsent
(2010)
Ajalehed
 19,76 27,3%   4,3%
Ajakirjad
 4,62 6,4%  11,1% 
Televisioon
 22,86 31,7%   8,5%
Raadio
 7,16  9,9% 10,7% 
Välimeedia
6,62  9,2%  15,2% 
Internet
11,22  15,5%  16,0% 
Kokku I kvartal
 72,24  100,0% 9,4% 
Allikas: TNS Emori reklaamikulutuste uuring Adex2011.aasta algusest kaardistab TNS Emor ka otsepostireklaami, mille aastaseks kogukäibeks tuli ca 6,6 miljonit eurot (IV kvartali käive oli ca 1,7 miljonit €), mille lisamine traditsioonilisele meediareklaamikäibele annab laiema pildi reklaamikäivetest ning seega laiendatud summaarseks turumahuks ca 79 miljonit eurot.

Antud ülevaade põhineb igapäevasel TNS Emori Adexi reklaamimonitooringul, mille trükimeediat ja televisiooni puudutavad andmed fikseeritakse ja kodeeritakse erialaspetsialistide poolt. Kokku kaardistatakse 49 ajalehte, 57 ajakirja ja 14 telekanalit. Muid meediaid kirjeldavad andmed pärinevad meediaomanikelt saadud ilmunud reklaami täpsusega "deklaratsioonide" põhjal. Kogu andmestik kogutakse hinnakirjale tuginevalt, antud tulemuste analüüsi puhul on meediatüüpide lõikes arvutatud eeldatavad tegelikud hinnad, et anda täpsem hinnang turu suurusele ja trendidele.

TNS Emor on igapäevaselt kaardistanud Eesti meediareklaamiturgu aastast 1994.