13 märts 2012

Ekspress Grupp loob päevauudiste toimetuse

AS Ekspress Grupp ning tütarettevõtted AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi moodustavad ajalehe Eesti Päevaleht ja internetiportaali Delfi toimetuste baasilt uue päevauudiste toimetuse.


Toimetus hakkab vastutama sisu tootmise eest igapäevaselt ilmuvatesse trüki-, digitaal- ja online toodetesse.
Päevauudiste toimetuse juhiks saab Urmo Soonvald.