12 märts 2012

Uuring: Eesti töötajad on muutunud mobiilseks

Microsoft Eesti ja Elion korraldasid veebruaris uuringu, selgitamaks välja uute tehnoloogiate ja interneti vaba leviku mõju inimeste tööharjumustele. Uuringust selgus, et 84% eestlastest teeb osaliselt tööd kodust, kolmveerand inimestest kasutab töötamiseks ka nutitelefoni ja 57% vastanutest korraldavad koosolekuid interneti vahendusel.


"Nutitelefonide, sülearvutite ja tahvelarvutite levik ning pilvetehnoloogia lahendused võimaldavad tööd teha kõikjalt. Enam pole oluline, kas töötaja istub kontoris, kohvikus või kodus diivanil. Ettevõtja seisukohast on see oluline, sest suureneb töötajate paindlikkus ja vähenevad väljaminekud näiteks kontori ja IT-infrastruktuuri ülalpidamisele," kommenteeris uuringut Microsoft Eesti juht Rain Laane. "Meil võib töötada näiteks pool ajast väljaspool kontorit, tööga rahulolu on sellest oluliselt kasvanud ja inimesed saavad ise oma aega planeerida," lisas Laane.

Elioni äriklientide segmendijuht Martin Rand tõdes, et uuringu tulemused ühtivad Elioni arusaamadega läbivatest tehnoloogiatrendidest. "Nutitelefonide populaarsus, netikoosolekud ja kodus töötamine - need trendid on juba mõnda aega suunanud meie tootearendust. Ühelt poolt saab aina olulisemaks ülikiire interneti kättesaadavus, teisalt on muutunud tähtsaks see, et teenused oleksid mugavalt kasutatavad olenemata asukohast ja seadmest. Seetõttu laienevad lähiajal paljude nii-öelda traditsiooniliste teenuste (näiteks lauatelefon või kliendihaldustarkvara) kasutamisviisid, eesmärgiga teha töö tegemine senisest lihtsamaks ja efektiivsemaks," lisas Martin Rand.

Microsoft Eesti ja Elioni uuringus osales interneti vahendusel kuu aja jooksul kokku 765 inimest.