19 juuni 2013

Facebooki kampaaniates alkoholi välja loosida ei tohi

Jaanipäeva eel sagenevad Facebookis kampaaniad, mille auhind on alkohoolne toode. See on aga seaduse järgi keelatud reklaam.

Tarbijakaitseamet on ettevõtjaid sotsiaalmeedias alkoholi reklaamimise nõuetest ka varem teavitanud. Sellest hoolimata on amet viimasel ajal leidnud Facebookist 15 sellist reklaami, mis ei ole olnud reklaamiseadusega kooskõlas. Pärast seda, kui amet on oma Facebooki kanali kaudu ettevõtjaid rikkumistest teavitanud, on sellised kampaaniad lõpetatud.


Tarbijakaitseamet tuletab ettevõtjatele meelde, et sotsiaalmeedia on samasugune reklaamikanal nagu iga teine ning ka seal avaldatud reklaamile kehtivad reklaamiseaduse piirangud.
Seaduse järgi on keelatud müügi edendamise eesmärgil pakkuda alkohoolse joogi saamise võimalust auhinna, kingituse või muu hüvena. Seega ei ole lubatud sellised kampaaniad, milles loositakse jagajate ja laikijate vahel välja alkoholi.

Reklaamides pole lubatud kutsuda otseselt üles alkoholi ostma ega tarbima. Näiteks on keelatud kasutada sellised sõnu ja/või väljendeid nagu „Tule ja proovi!“, „Osta kohe!“, „Maitse!“.
Samuti peab alkoholireklaam sisaldama hoiatust alkoholi võimaliku kahjuliku mõju kohta. Hoiatus peab olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Lisaks eelpool nimetatule on reklaamiseaduses alkohoolsete jookide reklaamimisele palju muid keelde ja piiranguid. Seaduserikkumise korral ootab ettevõtjat rahatrahv.

Tarbijakaitseamet on tõhustanud järelevalvet sotsiaalmeedias levivate alkoholireklaamide üle. Seejuures palub amet ka kõigil tähelepanelikel Facebooki või mõne muu sotsiaalmeediakanali kasutajatel endale võimalikest rikkumistest teada anda.

Lisamaterjal:
Reklaamiseadus