04 november 2013

Eesti Päevalehes stardib uutmoodi kommentaarium

Tänasest stardib Delfi keskkonnas asuvas Eesti Päevalehe kommentaariumis uutmoodi arvamusvahetus, eesmärgiga muuta vestlused sisukamaks ja arukamaks.

Eesti Päevalehe ja Delfi ühendtoimetuse peatoimetaja Urmo Soonvald ütles, et uuenduste eesmärk on sellise kommentaariumi arendamine, kus inimesed tahavad vahetada arukaid ja huvitavaid arvamusi, mitte pilduda kaaslugejaid negatiivsete kraaksatustega.Uute mängureeglite kohaselt kuvatakse EPLi lugude juures registreeritud kasutajate kommentaarid, esmase valikuna saavad lugejad arvamust avaldada ja kommenteerida registreeritult. Teise uue põhimõttena hakkavad kommentaariumis peetavas arvamusvahetuses osalema nii paberlehes ilmuvate kui ka online-artiklite autorid. Kolmanda uuendusena kutsub EPLi toimetus registreeritud kommentaariumis oma mõtteid avaldama loo teemaga või valdkonnaga seotud eksperte ja arvamusliidreid. Ühtlasi teeb toimetus veelgi tihedamaks sõela nii registreeritud kui anonüümsest kommentaariumist halbade kommentaaride kustutamiseks.

Soonvaldi sõnul pole kommentaariumi arendamiseks üht võluvitsa, vaid on hulk tegevusi, mida saab suhtlustaseme tõstmiseks ette võtta. “Kahetasandiline kommentaarium on oluline uuendus, kus me katsetame koos toimetuse ja ennast registreerinud arvajatega kommentaariumi sisukama poole esiletõstmist ja arvamusvahetuse viimist uuele tasemele, “ selgitas Soonvald. Avatud Eesti Fondi septembrikuisel foorumil tutvustatud hiljutised uuringutulemused näitasid, et üle 40 protsenti kommentaaridest peetakse "asjassepuutumatuks mölaks" ning sisuliselt räägitakse teemakohast juttu vaid 20 protsendi puhul. “Meie toimetuse eesmärk tõsta online-arvamusvahetuses asjassepuutuva sisu osakaalu ja vähendada halbade kommentaaride hulka, samuti seista põhimõtte eest, et kõikide inimeste arvamus on väärtuslik, kui see on teemaga seotud ja ei ole lahmiv ega ründav, “ selgitas ta.

Soonvald selgitas, et kommentaariumi kvaliteediprobleem pole mitte niivõrd anonüümsed kommentaarid, vaid see, et ei osata käituda. Ehkki anonüümsus loob rohkem võimalusi ebasobivaks käitumiseks, pole anonüümne kommentaar automaatselt halb kommentaar, ka nimega kommentaar võib olla sisutu, vaenu õhutav ja solvav. “Täpsed reeglid, positiivne eeskuju ja tähelepanelikud moderaatorid on see, millele meie rõhume, “ lisas Soonvald.

Registreeritud kasutajaks saamine on lihtne ja võtab vaid mõne minuti, luues endale unikaalse Delfi kasutajakonto või kasutades Facebooki, Twitteri, Google+ või Yahoo kasutajakontot.

Ekspress Grupi teised meediakanalid – Eesti Ekspress, Maaleht – alustavad uutmoodi kommentaariumi pidamist samm-sammult lähema nelja- kuni kuue jooksul.