17 september 2014

Eestlased usuvad, et tehnoloogia aitab inimestevahelisi suhteid hoida

Tarbijakäitumise uuringust Samsung Index LIVING selgub, et eestlaste arvates aitab tehnoloogia hoida suhteid perekonnaliikmete ja sõprade vahel. Samsungi Electronics Baltics ja turu-uuringute firma GfK uuringu tulemused näitavad, et tehnoloogia on Baltimaades eriti oluline vanemale generatsioonile, sest vähendab vahemaid perekonnaliikmete vahel.

Eestlased leiavad – rohkem kui lätlased ja leedulased –, et tehnoloogial on inimsuhetele positiivne mõju. Peaaegu pooled eestlastest (47 protsenti) arvavad, et tehnoloogia tugevdab suhteid perekonnaliikmete või sõpradega. Lätis jagab seda arvamust 43 protsenti ja Leedus vaid 34 protsenti vastanutest.Uuringust selgus, et tehnoloogia omab Baltimaades enim tähtsust 55-65 aastaste inimeste jaoks, aidates neil hoida kontakti perekonnaliikmetega hoolimata asukohast. 86 protsenti eestlastest, 83 protsenti lätlastest ja 79 protsenti leedulastest selles vanuses arvab, et tehnoloogia aitab vähendada vahemaid perekonnaliikmete ja lähedastega. Ning 66 protsenti eestlastest, 69 protsenti lätlastest ja 63 protsenti leedulastest vanuses 55-65 leiab, et tehnoloogia aitab vähendada üksildustunnet.

Samas näitavad tulemused, et noorema generatsiooni eestlaste jaoks (vanuses 18-24 aastat) on tehnoloogia sama oluline kui vanema generatsiooni jaoks. 83 protsenti selles vanuses eestlastest usub, et tehnoloogia vähendab lähedaste vahel esinevaid vahemaid ning 67 protsenti arvab, et tehnoloogia vähendab üksildustunnet. 18-24 aastaste lätlaste ja leedulaste jaoks ei oma tehnoloogia nii suurt tähtsust – 70 protsenti lätlastest ja 66 protsenti leedulastest selles vanuses arvab, et tehnoloogia vähendab vahemaid ning 50 protsenti lätlastest ja 55 protsenti leedulastest arvab, et vähendab üksildustunnet.

„Tehnoloogia ja internet vähendavad üksildustunnet ja toovad meid üksteisele lähemale. Kuigi tehnoloogia ei asenda vahetu suhtlemise lähedust, aitab see hoida kontakti lähedastega, kes elavad meist kaugel,“ kommenteeris Samsung Electronics Baltics’i korporatiivkommunikatsioonijuht Iveta Bojare.

Samsung Index LIVING tulemustest selgus, et lätlased ja leedulased suhtuvad tehnoloogiasse veidi negatiivsemalt kui eestlased – 4 protsenti leedulastest ja 3 protsenti lätlastest arvab, et tehnoloogial on suhetele pigem kahjulik mõju. Eestis arvab nii vaid 1,5 protsenti vastanutest.

Enamik Baltimaade elanikest tunneb, et tehnoloogia aitab hoida kontakti parima sõbra või kallimaga – Eestis 62 protsendil, Lätis 60 protsendil ja Leedu 47 protsendil inimestest. Eestis ja Leedus on tehnoloogia teisena oluline abivahend vanavanematele lapselastega suhtlemisel – 56 protsendil eestlastest ja 46 protsendil leedulastest. Lätlaste jaoks aitab tehnoloogia teisena hoida kontakti vendade ja õdedega – 49 protsendil lätlastest.

Tarbijakäitumise uuringu Samsung Index LIVING eesmärk on analüüsida inimeste käitumis- ja tarbimisharjumusi ja tehnoloogia mõju inimeste elule Eestis, Lätis ja Leedus. Uuring viidi Balti riikides läbi ligi 2155 vastaja hulgas. Tarbijakäitumise uuring Samsung Index LIVING viidi läbi turu-uuringute firma GfK poolt, kasutades CAWI meetodit.