06 oktoober 2014

Majanduskomisjon arutas telefonimüügi reguleerimise vajalikkust

Esmaspäeval arutas Riigikogu majanduskomisjon suvel sideoperaatoritelt
laekunud ettepanekut elektroonilise side seaduse muutmiseks, et
telefonimüük oleks Eestis reguleeritud.

"Sideoperaatorite ettepanek on muuta seadust ja reguleerida telefonimüüki
nii, et inimene, kes ei soovi telefonimüügi kõnesid saada, neid ka ei
saaks. Täna ühtset seisukohta selles küsimuses veel ei ole, komisjon arutab
võimalikke lahendusteid tuleval nädalal," ütles Riigikogu majanduskomisjoni
esimees Arto Aas.Seaduse muutmise sooviga välja tulnud operaatorid rääkisid
majanduskomisjoni esmaspäevasel istungil, et väga suur hulk inimesi saab
telefonimüügi kõnesid, mida paljud neist ei soovi saada. Samuti leiti, et
teatud osa elanikkonnast, eelkõige lapsed, on tarbijatena telefonimüügi ees
kaitsetumad, sest nad ei tea oma õiguseid.

Majanduskomisjoni istungil selgus, et laialdasemalt müüakse telefoni teel
ajalehti, raamatuid, mobiilsideteenuseid, pangateenuseid, tervisetooteid,
aga samas ka aluspesu ja vitamiine.

"Operaatorid väidavad, et paljusid inimesi telefonimüük ärritab, aga paraku
pole kuidagi võimalik kõnesid ära hoida. Telefonimüüjad samas kinnitavad,
et rahulolematus ei ole väga suur ja et telefonimüük ei erine oluliselt
müügitööst tänavatel või kaubanduskeskustes. Kindlasti on agressiivse
müügitöö ees nõrgemas seisus lapsed ja vanurid, kes ei pruugi osata kõnet
lõpetada ja mitte nõustuda ostuga," rääkis Aas. Arto Aas lisas, et kõige
parem lahendus oleks müügifirmade omavaheline vabatahtlik kokkulepe ja hea
tava välja töötamine, mis tõstaks telefonimüügi kvaliteeti ja tähtsustaks
tarbijate õigusi.

Müügimeistrite AS-i esindaja nentis majanduskomisjoni istungil, et tänaseks
pole turuosalised püüdnud omavahel telefonimüügi reegleid kokku leppida,
kuigi teatud reguleerimine on vajalik. Samas avaldasid mitmed ametkondade
esindajad arvamust, et kõige keerulisem oleks seadusrikkumise tõestamine ja
õiguspärane karistamine. Samuti tuleb tagada, et kõikidel turuosalistel
oleks võrdsed õigused ja kohustused.

Eestis on täna reguleeritud niinimetatud spämmimine elektronsides kui ka
masstekstisõnumite saatmine.

Majanduskomisjonis esmaspäeval toimunud arutelul osalesid majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi, tehnilise järelevalve ameti, andmekaitse
inspektsiooni, tarbijakaitseameti ning Eesti Telekomi, Tele2 Eesti ja
Müügimeistrite AS-ide esindajad.

Küsimuse all oli, kas sellist regulatsiooni on üldse vaja, kuidas toimuks
järelevalve ja kohtumenetlus, millised oleks sanktsioonid, tehnilised
lahendused ja muu asjassepuutuv. Sideoperaatorite esitatud seaduse muutmise
ettepanekule on majanduskomisjon saanud arvamuse nii majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumilt kui andmekaitse inspektsioonilt.