24 märts 2016

Traditsiooniline televisioon endiselt voogedastusest populaarsem

Nielseni ülemaailmse uuringu järgi on traditsiooniline televisioon endiselt kõige populaarsem. Seda hoolimata videomaailma kiirest arengust, mis pakub kasutajale rohkem võimalusi kui kunagi varem. Sarnased tendentsid on ka Eestis.

Nielseni ülemaailmse uuringu järgi kasutab ainult veerand inimestest tasulise voogedastuse ehk VOD (nt Hulu, Netflix või Amazon) teenuseid. 72% küsitletutest maksab ainult tavatelevisiooni vaatamise eest. Kui kolmandik Põhja-Ameerika (35%) ja Aasia (32%) elanikest vastas, et maksavad online teenusepakkujale, siis Euroopas on selliseid inimesi kõigest 11% ning Eestis ainult 4%.

Eestlaste hulgas on kõige populaarsem kaabeltelevisioon, mille vaatamise eest maksab 68% küsitletuist. Samas on tasulise voogedastuse kasutajaid kõigest 4%. Lätis on vastavad numbrid 65% ja 2%. Balti riikidest eristub aga Leedu, kus on kaabeltelevisiooni vaatajaid pisut üle poole (51%) ning VOD tasulisi kasutajaid pea veerand – 24%.


Plaan vahetada olemasolev satelliidi- või kaabeltelevisiooni leping ainult online voogedastuse vastu, on neljal protsendil Eesti inimestest. Lätis ja Leedus on selliste kavatsustega inimesi vastavalt 13% ja 15%.

Nielsen Eesti juhi Margo Kurisoo sõnul näitab teenuse vahetusest huvitatud Eesti elanike madal osakaal, et siinsed kaabeltelevisiooni operaatorid pakuvad head teenust: „Kuigi 72% eestlastest vaatab mõnest oma seadmest voogedastust, siis üldiselt ei plaanita tavatelevisioonist loobuda.“

Baltikumis on kõige levinum internetiühendusega seade, millest voogedastust vaadatakse, arvuti: Eestis 81%, Lätis 90% ja Leedus 85%. Kõigis kolmes riigis on teisel kohal mobiiltelefon (Eesti: 38%, Läti 50%, Leedu 54%). Oluline erinevus tuleb välja nutiteleritest VOD sisu vaatamisel: Eestis teeb seda 38% küsitletuist, Lätis 32% ja Leedus koguni 46%. Tahvelarvutit kasutatakse videote vaatamiseks kõige rohkem Lätis – 37%, järgneb Eesti 34 protsendiga ja Leedu 27 protsendiga. Blu-ray mängijate ja mängukonsoolide kasutamine VOD sisu vaatamiseks on Balti riikides marginaalse tähtsusega (olenevalt seadmest ja riigist 2-6%).

Sarnased tendentsid on täheldatavad Euroopa Liidus tervikuna: kõige populaarsem VOD sisu vaatamise seade on arvuti (77%), seejärel mobiiltelefon (45%) ja tahvelarvuti (41%) ning nutitelerid (37%).

Nielseni tootejuhtimise president Megan Clarken ütles, et telepublikule, reklaamiklientidele ja sisutootjatele annab eelise põhjalik arusaam mitte ainult sellest, kuidas vaatamisharjumused muutuvad, vaid miks need muutuvad: „Kaks asja pole iial rohkem tõele vastanud kui praegu: sisu on endiselt kuningas ning vaatajad nõuavad jätkuvalt suuremat kontrolli vaatamiskogemuse üle. Need teenusepakkujad, kes suudavad mõlemal suunal standardeid nihutada, on eelistatud seisus.“

Nielseni globaalne voogedastuse küsitlus uuris enam kui 30 000 internetikasutajat 61 riigist. Voogedastuse vaatajanumbrid on siiski erakordsed - 65% vastanutest ütles, et nad vaatavad mingis vormis voogedastust.

Kuigi enamus küsitletuist (68%) ei plaani lõpetada olemasoleva traditsioonilise TV lepingut voogedastuse kasuks, ei ole olukord kõikjal maailmas ühesugune. Näiteks Aasias plaanib olemasoleva kaabel- või satelliidi-TV klientidest 44% selle vahetada ainult online teenuse vastu. Euroopas peab lõpetamisplaane 17% vastanuist.

“Voogedastuse üha kasvav populaarsus jätkab küll tele-, kaabli- ja satelliiditeenuste pakkujate survestamist, kuid põhimõtteline vahetus VOD kasuks on ebatõenäoline,” ütles Kurisoo. “Kuigi mõned tarbijad vähendavad traditsioonilise TV vaatamist, siis valdav osa ei tee seda lõplikult. Enamus vaatajate jaoks ei välista voogedastus tava-TV-d ega vastupidi – need võimalused pigem täiendavad teineteist. Veelgi enam, online teenusepakkujad, telejaamad ja mitme kanaliga videoprogrammide levitajad seisavad kõik silmitsi samade väljakutsetega – kasutajate kiiresti arenevad eelistused, väga suur valikuvõimalus ja kasvavad sisutootmise kulud. See on nii Eestis kui ka kogu maailmas,“ ütles Kurisoo ja lisas, et lühikeses perspektiivis on olemasolevate traditsiooniliste teleteenuste vähendamine tõenäoliselt kõige suurem oht, millega teenusepakkujad silmitsi seisavad.

Seda seepärast, et tarbijad hindavad ümber kasu, mida kaabeltelevisioon neile pakub ning otsustavad väiksemate pakettide kasuks, mis sobivad paremini nende eelistuste ja rahakotiga.

Praegusel meediamaastikul on ainus konstant muutused. Killustunud meediamaastikul võib VOD olla küll kõige värskem tegija, kuid see iseloomustab hästi peadpööritavat arengut, millega see sektor on viimased kümme aastat kokku puutunud. Ei ole ette näha, et muutuste kiirus väheneks. Vaatajate meelitamine oma kanali juurde pole kunagi olnud nii keeruline kui praegu.

Kuigi muutuste ja ebakindlusega võib olla raske toime tulla, peavad sisutootjad olema jätkuvalt kiired, paindlikud ja muutustest sammu võrra ees. Selle Nielseni online uuringu käigus küsitleti 61 riigi elanikke. Kuigi online uuringumeetod võimaldab uurida globaalseid trende, annab selline meetod ülevaate ainult olemasolevate internetikasutajate eelistuste kohta.

Arenevatel turgudel, kus ligipääs internetile on väiksem, võivad küsitlusele vastajad olla nooremad kui selle riigi elanikkond keskmiselt.

__________________________________________________
Nielsen on ülemaailmne uuringufirma, mis pakub põhjalikku ülevaadet tarbijate käitumise kohta. Nielseni Watch segment pakub meedia- ja reklaamiklientidele võimalust mõõta sihtrühmade video, audio ja teksti tarbimist sõltumata seadmest. Buy segment pakub ainsana maailmas pakendatud kauba tootjatele ja jaemüüjatele globaalset ülevaadet jaemüügi tulemuste kohta. Integreerides Watch ja Buy segmentide informatsiooni ja andmeid teistest allikatest, pakub Nielsen oma klientidele maailmatasemel mõõdikuid ja analüüsi, mis aitavad parandada klientide tulemuslikkust. Nielsen on esindatud 100 riigis, kus elab üle 90% maailma rahvastikust.